Wat vieren we eigenlijk met Kerst?

De verschijning van God als mens in deze wereld.

Bijna alle mensen weten wel dat er ‘iets hogers’ bestaat. Een God. Je kunt je niet goed voorstellen dat wij mensen het hoogste zijn wat bestaat. Alle moois wat bestaat, inclusief het leven en de liefde, bewijst het toch ook? En als God liefde is, kun je je ook niet voorstellen dat Hij niet van zich zou laten horen.

Maar dat Hij zó zou verschijnen . . . !

Zo kwetsbaar. Zó bereid om zelf de ellende van deze wereld binnen te gaan! In plaats van op afstand te blijven staan en bijvoorbeeld alleen maar engelen te sturen. Zó van plan om op ons niveau en van heel dichtbij met ons mensen in gesprek te gaan. En met het vaste plan om voor ons zijn leven te geven. Om op díe manier de wereld te redden, waar Hij zó veel van houdt!

Dát had geen mens bedacht! Dáárom barstten de engelenlegers uit in lofzang: Ere zij God!!!

Dit was overigens wel precies wat God vanaf het begin van de geschiedenis al had aangekondigd. En telkens herhaalde God deze belofte op verschillende manieren. De Bijbelboeken uit de tijd vóór kerst vertellen erover. Ene Micha bijvoorbeeld, vertelde 700 jaar vóór Christus al dat DE koning van Joden in Bethlehem geboren zou worden. En in de tijd van Mozes al, wilde God dat ze symbolisch vast een tent voor Hem neer zouden zetten. Om slechts twee voorbeelden te noemen.

Maar niemand die dit idee kon bevatten, laat staan geloven. God kan toch niet een echt mens net als wij worden?

Tweeduizend jaar geleden werd het toch werkelijkheid! En elk jaar vieren alle mensen die het nu wel geloven dit grote wonder feestelijk en hoopvol!

Dus kom! Vier het feest met ons! Bekijk de agenda voor data en locaties.